menu dblex
fullfölja någons verk
verb
efterträda

Alla synonymer går att klicka på.