menu dblex
fukta sig
verb
vätska

Alla synonymer går att klicka på.