menu dblex
frugal
adjektiv
enkel
torftig
sparsam
spartansk
tarvlig
måttlig
anspråkslös
knapp
asketisk
blygsam
knappt tillmätt

Alla synonymer går att klicka på.