menu dblex
frossa på god mat
verb
smörja kråset

Alla synonymer går att klicka på.