menu dblex
frondör
substantiv
revoltör
rebell
revolutionär
oppositionsman
opponent
kritiker
häcklare
bråkmakare

Alla synonymer går att klicka på.