menu dblex
frita
verb
försvara
rättfärdiga
befria
frisäga
förklara oskyldig
skona
Se även
fritaga
I uttryck
frita sig från

Alla synonymer går att klicka på.