menu dblex
framstöt
substantiv
utfall
anfall
attack
stöt
kampanj
drive
anryckning
ansträngning
energisk åtgärd
framryckning
kraftansträngning

Alla synonymer går att klicka på.