menu dblex
framställa en anhållan
verb
be

Alla synonymer går att klicka på.