menu dblex
framlämna
verb
överlämna
överräcka
avlämna
utlämna
frambära

Alla synonymer går att klicka på.