menu dblex
framgå
verb
framkomma
uppkomma
bli klart
visa sig
synas
följa
utgå
framlysa
ge vid handen
vara uppenbart
växa fram
ådagaläggas
Relaterade ord
gå fram
I uttryck
framgå av

Alla synonymer går att klicka på.