menu dblex
framalstra
verb
alstra
framkalla
frambringa
förorsaka
producera
bära

Alla synonymer går att klicka på.