menu dblex
framåtanda
substantiv
ambition
driftighet
målmedvetenhet
ärelystnad
strävan
energi
verksamhetsiver
go
strävsamhet

Alla synonymer går att klicka på.