menu dblex
frånträdas
verb
förfalla
Se även
frånträda

Alla synonymer går att klicka på.