menu dblex
frånskilja
verb
skilja
utsöndra
avskilja
sortera
avsöndra
skilja från
gallra
sikta
lösa
frigöra
I uttryck
frånskilja från huden

Alla synonymer går att klicka på.