menu dblex
frånsebar
adjektiv
osannolik

Alla synonymer går att klicka på.