menu dblex
frånsäga sig
verb
avsäga sig
avsvärja sig
frånträda
göra avkall på
säga ifrån sig
två sina händer

Alla synonymer går att klicka på.