menu dblex
frånkänna rätten till
verb
fråndöma

Alla synonymer går att klicka på.