menu dblex
fråndraga
verb
bortta
Se även
fråndra

Alla synonymer går att klicka på.