menu dblex
fråndra
verb
avräkna
dra av
avkorta
dra bort
Se även
fråndraga

Alla synonymer går att klicka på.