menu dblex
fråndöma
verb
genom laga dom avhända
avhända
frånkänna
frånkänna rätten till

Alla synonymer går att klicka på.