menu dblex
från och med nu
adverb
hädanefter
framdeles
framgent

Alla synonymer går att klicka på.