menu dblex
från begynnelsen
adjektiv
ursprunglig

Alla synonymer går att klicka på.