menu dblex
fråga som man ej väntar svar på
adjektiv
retorisk

Alla synonymer går att klicka på.