menu dblex
fråga på vilken man ej väntar svar
fras
retorisk fråga

Alla synonymer går att klicka på.