menu dblex
fräsa åt
verb
snäsa
skälla ut

Alla synonymer går att klicka på.