menu dblex
främmande för
adjektiv
rudis
okunnig
analfabet

Alla synonymer går att klicka på.