menu dblex
fotställning
substantiv
postament
bas

Alla synonymer går att klicka på.