menu dblex
fotografera
verb
plåta
fota
föreviga
knäppa
ta
avbilda
porträttera
skjuta
filma
exponera
taga
I uttryck
fotografera med filmkamera

Alla synonymer går att klicka på.