menu dblex
fotgängare
substantiv
promenerande
flanör
gående
gångare
I uttryck
oförsiktig fotgängare

Alla synonymer går att klicka på.