menu dblex
fotfäste
substantiv
stöd
spjärn
ställning
burskap
fast rot
insteg
terräng
I uttryck
få fotfäste
utan fotfäste

Alla synonymer går att klicka på.