menu dblex
fot för fot
fras
långsamt
ett steg i sänder
steg för steg

Alla synonymer går att klicka på.