menu dblex
fortskridande
adjektiv
växande
progressiv
fortlöpande
I uttryck
fortskridande försämring

Alla synonymer går att klicka på.