menu dblex
fortskaffa
verb
befordra
frakta
transportera
flytta
föra
förpassa
expediera
skjutsa
I uttryck
fortskaffa sig

Alla synonymer går att klicka på.