menu dblex
fortplanta som tradition
verb
tradera

Alla synonymer går att klicka på.