menu dblex
fortlevande
adjektiv
bestående

Alla synonymer går att klicka på.