menu dblex
fortgång
substantiv
förlopp
utveckling
gång
process
följd
lopp
fortsättning
fortvaro
framsteg
fortsättande

Alla synonymer går att klicka på.