menu dblex
fortgående
adjektiv
ihållande
fortlöpande
perpetuell
permanent
pågående

Alla synonymer går att klicka på.