menu dblex
fortfärdig
adjektiv
flink
kvick
rask
snabb
flyhänt

Alla synonymer går att klicka på.