menu dblex
fortbestånd
substantiv
fortvaro
varaktighet
bestånd

Alla synonymer går att klicka på.