menu dblex
forma sig
verb
gestalta sig
foga sig
utveckla sig

Alla synonymer går att klicka på.