menu dblex
fogsam
adjektiv
foglig
medgörlig
beskedlig
undfallande

Alla synonymer går att klicka på.