menu dblex
foga sig i
verb
försona sig
underkasta sig
resignera
acceptera
gå med på
lyda

Alla synonymer går att klicka på.