menu dblex
flytta sig
verb
stiga undan
gå åt sidan
byta plats
förskjuta sig
gå ur stället
ändra läge

Alla synonymer går att klicka på.