menu dblex
flykta
verb
fly
förrinna
förlöpa
svinna

Alla synonymer går att klicka på.