menu dblex
fluktuerande
adjektiv
föränderlig
ostadig
ojämn
instabil

Alla synonymer går att klicka på.