menu dblex
floskel
substantiv
kliché
klyscha
bombasm
svulst
stilblomma
svulstighet
vältalighetsblomster
Se även
floskler

Alla synonymer går att klicka på.