menu dblex
florett
substantiv
värja
svärd

Alla synonymer går att klicka på.