menu dblex
flint
substantiv
måne
tonsur
kal hjässa
I sammansättning
flintskalle

Alla synonymer går att klicka på.