menu dblex
flamma upp
verb
fatta eld
råka i brand
blossa upp
antändas
uppblossa

Alla synonymer går att klicka på.