menu dblex
flagna
verb
skikta sig
fjälla
klyva sig

Alla synonymer går att klicka på.